صفحه ورود به کلاس آموزشهای مجازی

شناسه نوشته : 14127

1393/12/23

تعداد بازدید : 6786

لطفا با توجه به شماره کلاس و نام کاروان خود وارد یکی از کلاسهای ذیل شوید.زمان باز گشایی کلاس آموزش مجازی 2.30 شنبه 23 اسفند ماه
لطفا با توجه به شماره کلاس و نام کاروان خود وارد یکی از کلاسهای ذیل شوید.زمان باز گشایی کلاس آموزش مجازی ساعت 3  می باشد.
اگر از شماره کلاس خود مطلع نیستید می توانید از این  لینک  استفاده نمایید.
 
نام کاربری : (ابتدا کلمه HAJبه انگلیسی و سپس کد ملی)و رمز عبور شما (کد ملی شما می باشد)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تذکر: کلاس از ساعت 3 بعد از ظهر آماده ورود زائرین خواهد بود (ان شا الله)
 
 
 

اداره كل امور تبليغي

اداره کل دانش‌آموختگان

اداره کل تهذیبی - پرورشی

اداره کل فرهنگی - تربیتی