نوشته ها - صفحه ویژه کانون خادمان رضوی

 • لیست افرادی که اطلاعاتشان درسامانه های خادمیاری کامل می باشد

  1396/09/27
  معاونان محترم فرهنگی استان و مدارس علمیه، با توجه به تاکیدات و توصیه های ضروری قبلی، لیست خادمانی که اسامی آنها در لیست زیر موجود می باشد، اطلاعتشان در سامانه خادمیاری ثبت شده است:
  بنابر این افرادی که اسامی آنها در لیست زیر نیت حتما باید در فرم نرم افزاری ثبت اطلاعات نمایندو عدم ثبت اطلاعات در فرم نرم افزاری به منزله انصراف از بحث خادمیاری می باشد
 • اطلاعیه ضروری تکمیل مشخصات

  اطلاعیه ضروری تکمیل مشخصات

  1396/09/27
  با توجه به لزوم ارتباط مستمر خادمان محترم با مسئولین پشتیبان طرح کانون خادمان رضوی بدینوسیله نحوه ارتباط با مسئولین پشتیبان طرح، اطلاع رسانی می گردد.

  اداره كل امور تبليغي

  اداره کل دانش‌آموختگان

  اداره کل تهذیبی - پرورشی

  اداره کل فرهنگی - تربیتی