زیبایی های اخلاق

شناسه خبر : 19546

1394/05/07

تعداد بازدید : 2039

زیبایی های اخلاق
قال الله تعالی: قُولوا لِلنّاسِ حُسْناً؛ با مردم با نیکی و زیبایی سخن بگویید. قرآن همه مردم را میگوید، چه مؤمن و چه کافر، چه خوب و چه بد. رفتار ما، گفتار ما و برخورد ما در هر صورت باید خوب و نیکو باشد. این فرمان قرآن است.
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اگربه دنبال نکات اخلاقی شیرین و جذاب هستید
و قصد دارید رذایل اخلاقی از شما دور شوند
و متخلق به اخلاق اسلامی شوید
 
قسمت (زیبایی های اخلاق) بازدید به عمل آورید