علت برخی بی توفیقی ها

شناسه خبر : 29837

1395/06/02

تعداد بازدید : 1470

علت برخی بی توفیقی ها
عاق والدین فقط این نیست که خدای ناکرده سیلی به صورت والدین بزنی ، گاهی یک جواب نیمه تلخ به پدر ومادر کدورت وظللمتی می آورد که صدتا نماز شب آن راجبران نمی کند ، امام زمان هم به انسان توجه نمی کند.

جهت مطالعه این مطلب مفید دروبلاگ مدرسه علمیه سپاهانشهر کلیک فرمایید