آزمون دوره ی مقدماتی تربیت ارزیاب نشریه برگزار شد.

شناسه خبر : 43831

1396/03/07

تعداد بازدید : 390

آزمون دوره ی مقدماتی تربیت ارزیاب نشریه برگزار شد.

آزمون دوره ی مقدماتی تربیت ارزیاب نشریه برگزار شد.

مسئول واحد فعالیت های پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری آزمون دوره ی مقدماتی تربیت ارزیاب نشریه خبر داد.

خانم حسنی گفت: دوره مذکور با هدف تربیت نیروهایی کارآمد و زبده جهت ارزیابی نشریات حوزه های علمیه خواهران برای مدیریت های استانی فاقد ارزیاب برگزار شد.

وی تأکید کرد: فایل های دوره ی مقدماتی تربیت ارزیاب نشریه، در سایت فرهنگی بارگذاری گردید تا سردبیران قبل از شرکت در آزمون، منابع مذکور را دانلود و مطالعه نمایند.

وی یادآور شد: علاوه بر سردبیران مدیریت های استانی فاقد ارزیاب، اکثر سردبیران منابع بارگذاری شده را دانلود نمودند.

ایشان در پایان گفت: آزمون در تاریخ 1 خرداد ماه سال جاری برگزار شد و 152 نفر موفق به شرکت در آزمون مذکور شدند.