تمهید لازم برای ایجاد مهدکودک‌های تیپ با اخد مجوز سازمان بهزیستی

شناسه خبر : 46912

1396/06/11

تعداد بازدید : 331

تمهید لازم برای ایجاد مهدکودک‌های تیپ با اخد مجوز سازمان بهزیستی
به منظور بررسی راه‌کارهای اجرای طرح فراگیر مهدکودک‌های تیپ جلسه‌ای با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمدی معاون محترم فرهنگی سازمان بهزیستی و نمایندگان و اداره کل دانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه های برگزاری گردید.

 

این جلسه که در راستای اجرای طرح جامع و فراگیر در زمینه ایجاد مهدکودک‌های تیپ با شرایط سخت افزاری و نرم‌افزای مناسب برگزار شد روز یکشنبه 5/6/96 و با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلطانیه به عنوان سرپرست اداره ارتقاء و آقای مرتضی برگستان سرپرست اداره حمایت از بکارگیری برگزار شد، گزارشی مفصلی در زمینه اداره کل دانش آموختگان و ظرفیت‌های موجود در بین دانش آموختگان ارائه گردید.

در ادامه با توجه به رویکرد و برنامه ریزی مرکز مدیریت جهت ایجاد مهدکودک های تیپ گزارشی از روند طراحی نرم افزاری و سخت افزاری این مهدکودک ها ارائه گردید و برای تسهیل در ثبت و طی مراحل قانونی درخواست همکاری ویژه صورت گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدی معاون فرهنگی سازمان بهزیستی ضمن استقبال از طرح مذکور، با توجه به ملاحظات و قوانین خاص سازمان در رابطه با مجوز مهدکودکها پیشنهاد دادند که با توجه به رو به اتمام بودن تفاهم نامه قبلی با مرکز مدیریت از یک سو و همچنین عدم اشاره به همکاری در زمینه اعطای مجوز مهدکودک ها از سوی دیگر تفاهم نامه ای جدید جهت امضاء طرفین تهیه و تنظیم گردد تا تمامی موارد مورد نیاز در آن گنجانده شود.

در انتها معاون فرهنگی سازمان بهزیستی ابراز امیدواری کردند برای استفاده از همه ظرفیت های موجود در طلاب و دانش آموختگان تفاهم نامه ای جامع منعقد گردد.