آغاز مراحل اجرائی طرح کانون خادمان رضوی

شناسه خبر : 47099

1396/09/06

تعداد بازدید : 6684

آغاز مراحل اجرائی طرح کانون خادمان رضوی
مدیر کل امور تبلیغی معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران از آغاز روند اجرائی طرح کانون خادمان رضوی در حوزه های علمیه خواهران خبر داد

عباس اسکندری مدیر کل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران ضمن اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه طرح خادمان رضوی در قالب کانون های فعال در 459 واحد آموزشی از مدارس علمیه خواهران گفت: با توجه به نزدیکی زمان برگزاری اولین دوره اموزشی طرح کانون خادمان رضوی، بدینوسیله فرایند اجرائی طرح خادمان رضوی اطلاع رسانی می گردد.

ایشان افزودند: برای اجرای طرح کانون خادمان رضوی، گام های اجرائی طراحی و به اجرا گذاشته می شود که خادمان یاران، سرپرستان و سر کشیکان مدیریت های مدارس و استانی می توانند جهت اطلاع از این فرایند وضیحات ارائه شده در ذیل گامهای یک تا چهار توجه نمایند.

 

مخاطبان این گام افراد زیر می باشند:

سرپرستان استانی 

سرکشیکان مدارس

ضمن تقدیر و سپاس از همراهی و همکاری معاونان محترم فرهنگی استان و مدارس علمیه، فرایند ثبت نام خادمیاران به اتمام رسیده است و صرفا خادمانی که در اطلاعات ایشان در سایت معاونت اشکالات و نواقصی وجود دارد از طریق تماس تلفنی مستقیم با خادم محترم، پیگیری می گردد

 

گام دوم : ثبت اطلاعات «سرپرستان استانی وسرکشیکان مدارس»

خادمیار گرامی اگر تاکنون در سایت خادمیاری معاونت فرهنگی ثبت نام نکرده اید از طریق فرم ذیل ثبت نام نمایید