محورهای دومین جلسه آنلاین اداره کل دانش‌آموختگان

شناسه خبر : 47537

1396/06/26

تعداد بازدید : 399

محورهای دومین جلسه آنلاین اداره کل دانش‌آموختگان
چهارمین جلسه از سری جلسات معاونت فرهنگی (دومین جلسه اداره کل دانش‌آموختگان) در تاریخ 27 شهریور 1396 و با مشارکت معاونان فرهنگی استان ها برگزار خواهد شد.


در این جلسه که با محوریت تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های جذب و شناسایی دانش‌آموختگان برگزار خواهد شد، رییس اداره شناسایی و سازماندهی دانش‌آموختگان به محورهای زیر خواهد پرداخت:

       - گزارش جمع‌بندی آمار دانش‌آموختگان و نظرسنجی‌ها

       - تببین نظام‌نامه اداره شناسایی و سازماندهی

       - معرفی امکانات و فرآیندهای در حال طراحی