سلسله نشست های آنلاین معاونت فرهنگی تبلیغی

شناسه خبر : 49256

1396/07/24

تعداد بازدید : 1437

موضوع نشست روز دوشنبه 24 مهر ماه 1396

1. معرفی اداره کل امور پرورشی و تهذیبی
 
2. معرفی اداره تهذیب و اخلاق و برنامه های پیش رو (شورای تهذیب و تربیت، روند اعزام استاد اخلاق به مدارس و نظامنامه تربیتی و تامین محتویات تربیتی و اخلاقی) 
 
3.معرفی اداره مشاوره و برنامه های آینده
 
 
ورود به کلاس آنلاین
 
آزمایشی از ساعت 9 الی 10
 
شروع کلاس از ساعت 10 صبح