بروز رسانی اطلاعات نشریات مدارس

شناسه خبر : 49502

1396/07/27

تعداد بازدید : 539

بروز رسانی اطلاعات نشریات مدارس
رئیس اداره کتابخوانی و نشریات ازارسال بخشنامه بروز رسانی اطلاعات نشریات مدارس و بارگذاری کاربرگ های اطلاعات نشریات، مدیرمسئولان، سردبیران و ارزیابان نشریه در سامانه فرهنگی تبلیغی خبر داد

رئیس اداره کتابخوانی و نشریات در این مورد گفت:نشریات داخلی مدارس علمیه سرچشمه های جوشانی هستند که می توانند علوم و معارف اسلامی را بر دریای فطرت های پاک  جاری و ساری سازند.

دکتر میرعلی ملک در ادامه تأکید کرد : با توجه به نیاز به ارتقاء سطح نشریات داخلی مدارس و تغییربرخی از عوامل علمی و اجرایی آنها و با نظر به درخواست هایی واصله از مدیریت های استانی و مدارس ، پیرامون دریافت مجوز برای نشریات جدید، اطلاعات گذشته باید به روز رسانی و درخواست های جدید اعلام و تجمیع گردد، در این راستا کاربرگ الکترونیکی در پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی- تبلیغی به آدرس farhangi.whc.irwww.  بارگذاری گردیده است.

وی در ادامه افزود :لازم است که اطلاعات نشريات با نظارت مدير مسئول تا تاریخ 13/8/96 وارد گردیده و مدیران محترم جهت سطح بندی نشریات گذشته، آخرین فایل نشریات را در صفحه یاد شده بارگذاری نمایند.

وی در ادامه افزود : امیدواریم با برنامه ریزی های انجام گرفته در آینده شاهد رشد کمی و کیفی نشریات داخلی مدارس و استانها باشیم.