قابل توجه مدیریت محترم و معاونت معزز فرهنگی استان

شناسه خبر : 51518

1396/09/06

تعداد بازدید : 889

قابل توجه مدیریت محترم و معاونت معزز فرهنگی استان
با هدف ایجاد سهولت در انجام امور سفر خادمیاران استان به شهر مقدس مشهد توصیه های زیرضروری می باشد.

با هدف ایجاد سهولت در انجام امور مربوط به برگزاری دوره آموزشی خادمیاران در مشهد مقدس، نکات ذیل جهت استحضار و اقدام لازم تقدیم می گردد:

توصیه می گردد جهت رعایت نظم و انظباط در ساعات ورود و خروج به محل برگزاری دوره و همچنین برنامه تدوین شده جهت تیب بندی اتاق های محل اقامت و سایر امور مربوط به برگزاری دوره، تدابیر به گونه ای اندیشیده شود تا سرکشیکان مدارس علمیه و نیز سرپرستان آن مدیریت استانی، با مسئولیت سرپرست و یا سرپرستان استان، به صورت گروهی و کاروانی به شهر مقدس مشهد سفر و مراجعت نمایند.