گزارش فعالیت های فرهنگی حوزه علمیه بنت الرسول شهر الشتر

شناسه خبر : 55242

1396/11/05

تعداد بازدید : 590

گزارش فعالیت های فرهنگی حوزه علمیه بنت الرسول شهر الشتر
حوزه علمیه خواهران بنت الرسول سلام الله علیهما شهرستان الشتر در استان لرستان امور فرهنگی شهر و استان خود را با همت و غیرت دنبال می کندو طرح های خوبی را هم در این زمینه اجرا کرده است

بسمه تعالی

مقام معظم رهبری درباره تحصیل حوزه های علمیه خواهران و تحصیل طلاب خواهر می فرمایند: تحصیل خواهران طلبه، خیلی پدیده عظیم و مبارکی است، هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه و فیلسوف در حوزه هاي علمیه خواهران تربیت شوند،این چه حرکت عظیمی است.

خانواده بزرگ حوزه خواهران امروزه یکی از نهاد های تاثیر گذار بر جامعه اسلامی ایران شده است،در این بین خواهران طلبه با همت و غیرت مسائل فرهنگی جامعه را رصد کرده و نسبت به پاسخگویی به سوالات و شبهات دشمنان تلاش می کنند

حوزه علمیه خواهران بنت الرسول سلام الله علیهما شهرستان الشتر یکی از حوزه هایی است که نسبت به امور فرهنگی شهر خود احساس مسئولیت کرده و در بخش اعظمی از مسائل اجتماعی فرهنگی ورود کرده و تاثیر گذار بوده است

با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه ما را بانوان تشکیل می دهند و نقش بانوان هم در جامعه نقشی کلیدی و تاثیر گذار است به خصوص بر نهاد خانواده لذا مسئولیت بانوان طلبه در این بخش زیادتر احساس می شود.

حوزه خواهران بنت الرسول شهرستان الشتر فعالیت های مهمی در راستای ارتقای سطح فرهنگ اسلامی شهر انجام داده است که به عنوان طرح های انجام شده و یا در دست اقدام در ذیل به آن اشاره شده است.

جهت مشاهده و مطالعه کلیک فرمایید.