تسهیل تأسیس موسسات فرهنگی توسط دانش آموختگان حوزه‏ های علمیه خواهران

تسهیل تأسیس موسسات فرهنگی توسط دانش آموختگان حوزه ‏های علمیه خواهران

شناسه خبر : 60474

1397/03/02

تعداد بازدید : 393

تسهیل تأسیس موسسات فرهنگی توسط دانش آموختگان حوزه ‏های علمیه خواهران
در دیدار سرپرست اداره کل امور دانش آموختگان حوزه‌های علمیه خواهران با معاون دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر برنامه ریزی جهت تسهیل تأسیس موسسات فرهنگی توسط دانش آموختگان حوزه‏ های علمیه خواهران تاکید شد.

در دیدار سرپرست اداره کل امور دانش آموختگان حوزه‌های علمیه خواهران با معاون دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر برنامه ریزی جهت تسهیل تأسیس موسسات فرهنگی توسط دانش آموختگان حوزه ‏های علمیه خواهران تاکید شد.

این دیدار با حضور سید جبار موسوی معاون دبیر هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد،حجت الاسلام و المسلمین محمد سلطانیه سرپرست اداره کل امور دانش آموختگان، حجت الاسلام هابیل جوانی مسئول اداره موسسات و فعالیت‏های قرآن و عترت و آقای برگستان رئیس اداره حمایت از بکارگیری برگزار شد.

در ابتدا سرپرست اداره کل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران، توضیحاتی درباره برنامه ‏ها و فعالیت‏ های اداره کل امور دانش آموختگان ارائه کردند و سپس به بیان هدف از تشکیل این جلسه پرداختند. تحذیر از تصدیگری، در ضمن لزوم حمایت و برنامه ریزی جهت تشکیل موسسات و مراکز فرهنگی یکی از نکات ایراد شده بود. سپس برخی از مشکلات تاسیس موسسات توسط همکاران اداره کل امور دانش آموختگان توضیح داده شد. روند طولانی مدت تاسیس، عدم توجیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با اهمیت این موسسات و ... از جمله این موارد است.

آقای موسوی نیز در ادامه به برخی از فعالیت‏های گذشته هیات اشاره فرمودند و توضیحاتی نسبت به برخی از مراحل اجتناب ناپذیر تاسیس موسسات و مراکز فرهنگی ارائه کردند.

ایشان افزودند تلاش هیات نیز در سالین اخیر متمرکز بر کاهش این روند بوده است که تا حدودی موفقیت آمیز نیز بوده است.

تدوین توافق نامه در این خصوص و ارسال بخشنامه وزارت ارشاد به ادارات کل ارشاد استانی جهت همکاری نسبت به تاسیس مراکز فرهنگی توسط دانش آموختگان حوزوی، بخشی از نتایج این جلسه بود که انشاله دو طرف نسبت به آن اقدام خواهند کرد.