سازمان های مردم نهاد توسط خواهران طلبه دانش آموخته تأسیس شود

شناسه خبر : 64473

1397/07/04

تعداد بازدید : 317

سازمان های مردم نهاد توسط خواهران طلبه دانش آموخته تأسیس شود

نشست معاون فرهنگی تبلیغی حوزه­ های علمیه خواهران با معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

 

در ابتدای جلسه معصومه ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه­ های علمیه خواهران ضمن عرض خوش آمدگویی به دکتر کمال اکبری معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور زمینه سازی تأسیس سازمان های مردم نهاد توسط خواهران طلبه دانش آموخته حوزه های علمیه خواهران در حوزه ها اجتماعی را امری مهم دانست و گفت: در این زمینه لازم است با بررسی کارها و فعالیت انجام شده توسط خواهران طلبه نسبت به تسهیل ایجاد سازمان های مردم نهاد گام موثری برداشته شود.

وی افزود: بررسی فعالیت حوزه‏ های علمیه خواهران در عرصه امور اجتماعی، نشان دهنده ظرفیت عظیم و گسترده خواهران طلبه در سراسر کشور است و این مهم میتواند گویای زمینه فعالیت مشترک میان حوزه­ های علمیه خواهران و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در سال جاری و سال‏ های آتی باشد.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه­ های علمیه خواهران با بیان اینکه در طرح قرارگاه‏ های فرهنگی با ابلاغ برنامه بیش از 95 درصد کار انجام شده است بر افزایش تعداد استان‏ های مجری طرح های اجتماعی وزارت کشور از سوی حوزه های علمیه خواهران تأکید کرد.

در ادامه دکتر کمال اکبری معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت با بیان اینکه تبلیغ چهره به چهره مؤثرترین روش در نشر ارزش های اسلامی و انسانی است افزود: خواهران طلبه حوزه ‏های علمیه خواهران تأثیرگذاری گسترده‏ ای در سطح جامعه دارند و می‏توانند بیشترین تأثیر را در خانواده داشته باشند.

وی گفت:افزایش امید و نشاط اجتماعی در جامعه کار مهمی است که لازم است در سال جاری به آن توجه ویژه گردد و در این مهم باید با زمینه سازی مناسب، فعالیت بانوان طلبه حوزه‏ های علمیه خواهران در سطح جامعه افزایش یابد.