ویژه نامه دوازدهمین جشنواره سراسری قرآن حوزه های علمیه خواهران با نام بشری منتشر شد

شناسه خبر : 64892

1397/07/10

تعداد بازدید : 625

ویژه نامه دوازدهمین جشنواره سراسری قرآن حوزه های علمیه خواهران با نام بشری منتشر شد

ویژه نامه دوازدهمین جشنواره سراسری قرآن کریم حوزه های علمیه خواهران با نام بشری منتشر شد

برای دریافت فایل الکترونیک نشریه بشری روی تصویر زیر کلیک کنید