بسته فرهنگی ویژه خواهران خادم و مبلغ در اربعین تولید میشود

شناسه خبر : 65175

1397/07/15

تعداد بازدید : 338

بسته فرهنگی ویژه خواهران خادم و مبلغ در اربعین تولید میشود

 

معصومه ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به حضور خواهران طلبه در مراسم اربعین به عنوان خادم و مبلغ گفت: بسته فرهنگی ویژه خواهران خادم و مبلغ تولید میشود.

وی افزود: با هدف کمک به خواهران خادم و مبلغ محتوای مورد نیاز در سه بخش علمی، فرهنگی و اجرایی تدوین شده است که در آن سعی شده است اطلاعات مورد نیاز خواهران طلبه ارائه گردد.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان شد: بسته فرهنگی ویژه خواهران خادم و مبلغ حاظر در مراسم اربعین در قالب لوح فشرده به مدیریت فرهنگی حوزه های علمیه خواهران در استان ها ارسال خواهد شد.