دوره آموزشی تربیتی خواهران طلبه مبلغ و زائر اربعین برگزار شد

شناسه خبر : 65316

1397/07/17

تعداد بازدید : 205

دوره آموزشی تربیتی خواهران طلبه مبلغ و زائر اربعین برگزار شد

دوره آموزشی تربیتی خواهران طلبه مبلغ و زائر اربعین با حضور بیش از 120 نفر در محل مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

از جمله اهداف این دوره آموزشی میتوان به آنموزش و توانمندسازی خواهران طلبه در نشر معارف حسینی در راهپیمایی اربعین اشاره داشت.