گزارش تصویری حضور خواهران طلبه استان مرکزی در راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان

شناسه خبر : 66719

1397/08/13

تعداد بازدید : 153

گزارش تصویری حضور خواهران طلبه استان مرکزی در راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان

گزارش تصویری حضور خواهران طلبه استان مرکزی در راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان 1397