دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودک ویژه دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران استان قم برگزار میشود

شناسه خبر : 71193

1397/10/15

تعداد بازدید : 711

دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودک ویژه دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران استان قم برگزار میشود

دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودک ویژه دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران استان قم برگزار میشود

معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه ­های علمیه خواهران بر اساس توافق با سازمان جهاد دانشگاهی دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودک  را ویژه دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران استان قم برگزار میکند.

تنها آن دسته از دانش آموختگان متقاضی که پیش از این، کاربرگ اطلاعات فردی دانش‌آموختگان را تکمیل نموده‌اند، میتوانند جهت ثبت نام در این دوره آموزشی به مدارس علمیه خواهران استان قم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است سایر خواهران طلبه دانش آموخته متقاضی شرکت در این دوره که کاربرگ اطلاعات فردی دانش‌ آموختگان را تکمیل نکرده اند میتوانند با مراجعه به سایت معاونت فرهنگی تبلیغی نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت اطلاعات اقدام نموده و پس از آن جهت ثبت نام در دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودکبه مدارس علمیه خواهران مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام:  از 10/15 تا 1397/10/30 

جهت آشنایی با دوره آموزش تربیت مربی مهدکودک ویژه دانش آموختگان اینجا کلیک کنید