نشست "سبک زندگی و گام دوم" با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

شناسه خبر : 82097

1398/07/15

تعداد بازدید : 350

نشست
درجلسه مشترک معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران و مرکز جهاد دانشگاهی، در خصوص طرح سبک زندگی و بیانیه گام دوم تبادل نظر شد.

در ابتدای این نشست دکتر حسینی معاون فرهنگی آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: بیانیه گام دوم یک سند راهی برای چهل ساله دوم انقلاب اسلامی است لذا ضروری است در این باره نشست های تبینی برگزار شود. شورای فرهنگی عمومی برگزاری هفت نشست را با توجه به هفت عرصه بیانیه مصوب کرده است که نشست عرصه سبک زندگی با توجه به رسالت حوزه های علمیه در بحث زنان و خانواده به این نهاد واگذار شده است. با توجه به اینکه دبیرخانه گام دوم در مرکز جهاددانشگاهی است، در برگزاری نشست ها و خروجی های آنها همکاری و تعامل خواهد داشت.

در ادامه این نشست خانم دکتر ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد: زادگاه بحث انقلاب را قم بوده است و امید است که بتوان کار فاخری در خصوص بیانیه گام دوم انجام داد. سرفصل ها و زمان بندی اجرا و نهادهایی که باید در این نشست همکاری و تعامل داشته باشند را به صورت دقیق مشخص شود تا بحث علمی و محتوایی فاخری تولید شود که بتوان از آن در عرصه های تولید محتوای هنری و ... بهره برد.

مجتبی نامخواه مدیر کل تربیتی فرهنگی حوزه های علمیه خواهران در ادامه افزود: علاوه بر نشست علمی، رویدادهایی را در نظر بگیریم که فعالان میدان این عرصه در بحث محتوا و حتی تولید محصولات را دعوت کنیم تا به ارائه کار خود بپردازند.

در پایان این نشست خانم دکتر جاویدی رئیس اداره مطالعات سیاسی ضمن تشکر، پیشنهاد کردند که سه پیش نشست نخبگانی با محورهای چیستی، چرایی و چگونگی سبک زندگی برگزار و سپس در نشست اصلی به ارائه نتایج و جمع بندی نهایی پرداخته شود.