تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی موضوعی فراگیر و جهانی است

شناسه خبر : 88127

1398/11/06

تعداد بازدید : 123

تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی موضوعی فراگیر و جهانی است

تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی موضوعی فراگیر و جهانی است

 
معصومه ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به نقش حوزه های علمیه در تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی، گفت: تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی موضوعی فراگیر و جهانی است و تنها در مرزهای جغرافیایی ایران مطرح نیست.
 
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه رابطه انسان با کوچک‌ترین و مهمترین واحد اجتماع که از آن با عنوان خانواده یاد می‌شود، نقش بسزایی در سلامت و سعادت فرد و جامعه می تواند داشته باشد، ادامه داد: خانواده در اصل سلول بنیادی جامعه به شمار می رود بر همین اساس آسیب یا سلامت آن می تواند تاثیر مستقیم در پیشبرد اهداف جوامع داشته باشد.
 
ظهیری تحکیم خانواده و راه های تقویت آن را بسیار مهم خواند و ابراز کرد: این مسئله تنها به ایران اختصاص ندارد بلکه دنیای امروز درگیر سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری از آسیب‌هایی است که علت فروپاشی این نهاد با ارزش محسوب می شود.
 
این استاد حوزه و دانشگاه به تحکیم بنیان خانواده در آموزه های دینی اشاره کرد و گفت: آموزه‌های دینی سفارش‌های فراوانی در بحث خانواده دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ آموزه‌های دینی اسلام تاکید و سفارشات فراوانی راجع مسئله ازدواج، تشکیل خانواده، فراهم کردن زمینه ازدواج آگاهانه، آسان و سالم دارد، طبق صریح روایات؛ خانواده محکم ترین بنا در اسلام است، همچنین در احکام الهی ازدواج مستحب موکد بیان می شود.