برگزاری دوره های مهارت های کاربردی مراقبت های معنوی

شناسه خبر : 92303

1399/03/17

تعداد بازدید : 839

برگزاری دوره های مهارت های کاربردی مراقبت های معنوی
مدیرکل امور دانش آموختگان معاونت فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران از آماده سازی دوره مقدماتی "آشنایی با کارگاه مراقبت های معنوی " با همکاری موسسه سلامت نوید نیایش خبر داد.

مرتضی برگستان گفت: این دوره ها با استفاده از اساتید برجسته درحوزه روان شناسی بالینی در پنج موضوع اساسی و کاربردی : چیستی وضرورت مراقبت معنوی ، نیاز به معنویت و سلامت معنوی، خود مراقبتی معنوی، نیازها و تعارضات معنوی، نیاز سنجی معنوی آماده و درسامانه‌سیما بارگزاری گردیده است
وی افزود:دانش آموختگان برای آشنایی اجمالی با این دوره ها می توانند به سامانه سیما مراجعه نموده و در صورت استقبال از این دوره ضروری و کاربردی برنامه کارگاه مهارت های کاربردی تکمیلی به صورت مجازی برای آنان تهیه و اجرایی خواهد گردید.