ارتباط با اداره کل دانش آموختگان

شناسه نوشته : 22424

1396/06/05

تعداد بازدید : 382

از طریق شماره تماس های زیر، ایمیل های سازمانی و یا شبکه کوثر نت پاسخگوی سوالات شما هستیم.

 

 

اداره شناسایی و سازماندهی...................................02532144363

اداره ارتقاء.........................................................02532144362

کارشناس اداره ارتقاء............................................02532144345

اداره حمایت از بکارگیری......................................02532144363

 

 

لینک گروه دانش آموختگان در سامانه کوثر نت

 

کلیک کنید

 

در این گروه می توانید سوالات خود را در مورد اهداف، وظایف و فعالیت های این اداره کل مطرح کنید.