ارتباط با اداره کل دانش آموختگان

شناسه نوشته : 22424

1396/06/05

تعداد بازدید : 2415

از طریق شماره تماس های زیر، ایمیل های سازمانی و یا شبکه کوثر نت پاسخگوی سوالات شما هستیم.


در صورتی که هنوز ابهامی داشته و یا نیازمند راهنمایی هستید همکاران اداره کل دانش‌آموختگان با شماره‌های ذیل در ساعات اداری پاسخ‌گوی شما خواهند بود:

شماره‌های تماس اداره کل دانش آموختگان

ردیف

نام خانوادگی

اداره

شماره تماس

۱

آقای برگستان

مدیر کل

3214-4433

۲

آقای شیخانی

اداره ارتقا

3214-4447

۳

آقای الله‌وردی

راهبر سامانه

3214-4447

۴

آقای میرصالحی

اداره ساماندهی

3214-4435

۵

خانم خانی

اداره ساماندهی

3214-4437

۶

آقای جوانی

اداره کارآفرینی

3214-4462

۷

آقای سلطانی

اداره ارتقا

3214-4434

۸

خانم رضائی‌نیا

اداره کارآفرینی

3214-4437

 

 

سامانه نجم