مدیریت پرورشی اخلاق و تهذیب

شناسه نوشته : 8457

1392/07/18

تعداد بازدید : 2312

.اخلاق و تهذيب:
اهداف:
  1. تربيت علماي عامل و متخلق به اخلاق اسلامي
  2. پاسخگويي علمي و عملي به سؤالات اخلاقي- معنوي طلاب
  3. ايجاد فضاي اخلاقي و معنوي در حوزه‌هاي علميه
سیاست­ها:
-اهتمام به رفتار و اخلاق عملی کلیه همکاران مدرسه اعم از موسس ، مدیر ، کادر به ویژه اساتید در مدرسه جهت الگو پذیری طلاب
-اهتمام به برگزاری جلسات اخلاق برای کلیه همکاران مدارس
برنامه‌ها:
  1. نظارت بر برگزاري جلسات اخلاق با حضور علماي صاحب نفس توسط مدارس
  2. هماهنگی جهت اعزام اساتید اخلاق به مدارس
  3. برگزاری دوره های تربیت مربی اخلاق
ضوابط اجرایی :
  1. جلسات عمومی اخلاق هفته ای یک بار ویژه طلاب و ماهی 2 بار برای سایر همکاران ،در مدرسه برگزار می گردد.
  2. مدارس می توانند با توجه به نیاز مدرسه از اساتید درون و برون استانی دعوت به عمل آورند.
  3. اجرای طرح اخلاق چهره به چهره توسط مربیان دوره دیده اخلاق ( دستورالعمل آن پس از تکمیل دوره های آموزشی ارسال می گردد. )
  4. به منظور ارتقاء سطح اخلاقی و معنوی مدرسه جلسات هم اندیشی با حضور موسس ، مدیر ، معاون فرهنگی و در صورت نیاز کادر و اساتید ماهی یک بار برگزار گردد.