مدیریت تربیتی،مسابقات کتابخوانی

شناسه نوشته : 8463

1392/07/18

تعداد بازدید : 5987

برگزاري مسابقات كتابخواني
مسابقه كتابخواني آثار استاد شهيد مرتضي مطهري«قدس‌سره»
هدف:     1.تقويت و ارتقاء سطح علمي حوزه‌هاي علميه خواهران
            2.توانمندسازي طلاب جهت پاسخگويي به سؤالات و شبهات
            3.آشنايي طلاب با انديشه­هاي شهيد مطهري«قدس‌سره»
            4.ايجاد تسهيلات براي حوزه‌هاي علميه
            5.ترويج فرهنگ كتابخواني در مدارس
مخاطبين:
 طلاب پايه‌هاي 2و3و4و5 مقطع ديپلم و 4و5و6و7 مقطع سيكل مدارس علميه خواهران سراسر كشور
مراحل مسابقه:
الف) مرحله مدرسه‌اي
ب) مرحله كشوري
برنامه‌:
الف) امكان استفاده از تخفيف 30% جهت تهيه آثار
ب)برگزاری مرحله مدرسه ای توسط مدیریت های استانی
ج) برگزاری مرحله نهایی توسط معاونت فرهنگی –تربیتی مرکز    
د) اهداء جوايز

    سامانه نجم