اداره حمایت از بکارگیری دانش‌ آموختگان

شناسه نوشته : 22435

1396/06/06

تعداد بازدید : 1655

اداره حمایت از بکارگیری، ذیل اداره کل امور دانش آموختگان تعریف شده است و رسالت اصلی این اداره، شناسایی مراکز درون و برون حوزوی و برقراری ارتباط با آنان به منظور نیازشناسی شغلی و فعالیتهای متناسب با ظرایف و شأن بانوان و ارتقای مهارتی آنان با کمک اداره ارتقاء برای پاسخگویی هدفمند به نیاز و تقاضای مراکز و اثر بخشی و کارآمدسازی فعالیتها و اعتبار آفرینی خواهران حوزوی در جامعه اسلامی است.

ضرورت

با گذشت دو دهه از تأسیس حوزه‏های علمیه خواهران و توسعه کمی آن در قالب پانصد مدرسه علمیه تحت مدیریت متمرکز و تربیت هزاران طلبه فرزانه در حوزه مباحث دینی که می‏توانند منشأ آثار کاربردی در عرصه ملی و فرا ملی باشند؛ به نظر می رسد جهت استفاده بهینه از ظرفیت‏های موجود و سرمایه عظیم انسانی که با زحمات طیف وسیعی از دست اندرکاران علمی، پژوهشی، فرهنگی و ... در حوزه های مختلف ایجاد شده است، وجود سازوکاری منسجم با برنامه ریزی دقیق برای بهره گیری از این ذخایر ارزشمند و انبوه دانش آموختگان حوزه خواهران ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. اداره کل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران بدین منظور و جهت ارج نهادن به این سرمایه بی بدیل با برنامه ریزی مناسب تشکیل گردیده است تا ضمن شناسایی و سازماندهی ظرفیت های موجود و سپس با ارتقاء علمی و مهارتی و به روز رسانی آموزه های خواهران دانش آموخته، زمینه بکارگیری آنان را در عرصه درون و برون حوزوی با رعایت شئون طلبگی فراهم آورده و آنان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهد.

جهت تحقق بخشی به اهداف مذکور، اداره حمایت از بکارگیری، ذیل اداره کل امور دانش آموختگان تعریف شده است. رسالت اصلی این اداره، شناسایی مراکز درون و برون حوزوی و برقراری ارتباط با آنان به منظور نیازشناسی شغلی و فعالیتهای متناسب با ظرایف و شأن بانوان و ارتقای مهارتی آنان با کمک اداره ارتقاء برای پاسخگویی هدفمند به نیاز و تقاضای مراکز و اثر بخشی و کارآمدسازی فعالیتها و اعتبار آفرینی خواهران حوزوی در جامعه اسلامی است. اهداف، سیاست‏ها و برنامه‏های اداره حمایت از بکار گیری به شرح ذیل می باشد:

 

اهداف

-        زمینه سازی برای بهره گیری حداکثری حضور فعال خواهران طلبه در عرصه های مختلفِ درون و برون حوزوی

-        مقبولیت آفرینی، اعتبار بخشی به دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران در مجامع علمی، پژوهشی، تبلیغی

-        اهتمام به حفظ ارزش ها و سنت های حوزه های علمیه خواهران در تعامل با مراکز دیگر

-        ارتقاء و رشد و شکوفایی استعداد طلاب درحوزه های مختلف متناسب با نیاز شناسی شغلی

-        حمایت مادی و معنوی از دانش آموختگان خواهر

-        ایجاد انگیزه و مشوقات لازم به دانش آموختگان برای پذیرش مسئولیتهای علمی، پژوهشی فرهنگی –تبلیغی

-        تعامل با مراکز و نهادها و موسسات برون حوزوی به منظور نیازشناسی شغلی و پشتیبانی مادی و معنوی

 

سیاست‏ها

-        رعایت شأن علمی و اجتماعی  دانش آموختگان

-        هویت بخشی مقبولیت و اعتبار اجتماعی دانش آموختگان

-        اولویت دادن به حمایت های معنوی

-        استفاده بهینه از استعدادها، توان، تجربه و تخصص دانش آموختگان

-        تقویت توان اخلاقی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی  مدیریتی طلاب خواهر

-        ایجاد انگیزه در دانش آموختگان نسبت به رسالت علمی، فرهنگی، پژوهشی با مشوق های مادی و معنوی

-        اهتمام به پشتیبانی مالی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان

-        تناسب سازی حمایت ها با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان

-        اهتمام به حمایت های تعهد آفرین و حرکت زا به جای حمایت های توقع آفرین و رخوت زا

-        توجه به بهره گیری متناسب و مطلوب از توانمندی های دانش آموختگان

-        تأکید بر اثر بخشی و حمایت از ارتقای قابلیت های خواهران دانش آموخته

-        تأکید بر تشکیل سمن ها و ایجاد تشکل های مردم نهاد فرهنگی - اجتماعی

 

برنامه‏ها

-         پیشنهاد برنامه حمایت مادی و معنوی از دانش آموختگان و پی گیری جهت اجرای آنها

-        شناسایی عرصه های مطلوب و ریز مشاغل اختصاصی و متناسب با بانوان برای فعالیت های دانش آموختگان

-        تعامل و ارتباط منسجم و هماهنگ با نهادهای مرتبط برای جذب و بکارگیری دانش آموختگان

-        شناسایی نهادها و مراکز کشوری به منظور زمینه سازی برای انعقاد تفاهم نامه و توافق نامه با همکاری معاونت ارتباطات و امور بین الملل حوزه ها

-        تجلیل و پشتیبانی از ایده های برتر در زمینه حمایت و بکارگیری دانش آموختگان

-        حمایت حقوقی، مادی و معنوی از دانش آموختگان

-        تشکیل همایش ها و نشست های مشترک با نهادها و مراکز همیار مانند: ستاد اقامه نماز، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش

-        حمایت از مراکز و مؤسسات قرآن و عترت دانش آموختگان

-        اعزام دانش آموختگان به سفرهای زیارتی، عتبات، عمره مفرده و .... با اعطای تسهیلات

-        شناسایی و تشویق دانش آموختگان کارآفرین و نوآور در استانها

-        ساماندهی و استفاده بهینه از توان مندی های دانش آموختگان با حمایت از آنان در ایجاد و توسعه مؤسسات علمی، فرهنگی، انجمن های علمی و تشکل های مردم نهاد اجتماعی و فرهنگی با ظرفیت شناسی لازم در استانها

-        برنامه ریزی جهت احیاء و تقویت نقش حوزه های علمیه در تحولات اجتماعی و ارتقاء فرهنگ عمومی

-        پیشنهاد برنامه های بلند مدت و میان مدت فرهنگی، تربیتی و تبلیغی دانش آموختگان

-        ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین چهره های فعال دانش آموختگان و موسسات و تشکلهای فعال استانی و مرکزی

-        جذب و معرفی دانش آموختگان جهت استفاده از تسهیلات مختلف دستگاه ها و نهادها

-         هدایت مؤسسات و کانون ها و گروه های فرهنگی و اجتماعی به سوی دانش افزایی و بهینه سازی عملکردها

-        شناسایی، ظرفیت سنجی و زمینه سازی جهت فعال نمودن دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران در قالب مؤسسات رسمی و بکارگیری آنان در نهادهای علمی فرهنگی و اجتماعی

-        برنامه ریزی جهت توسعة ارتباطات مردمی، تقویت همیاری اجتماعی و تعمیق پیوند میان دانش آموختگان حوزوی و بانوان جامعه

-        برگزاری جلسات دو سالانه «گردهمایی دانش آموختگان» در قم

-        برگزاری نشست های تخصصی دانش آموختگان استانی

-        حمایت از تأسیس مهد کودک ها و مدارس اسلامی جهت انتقال معارف دینی به نسل نو نهال و کودک

-        حمایت از تأسیس مراکز مشاوره در حوزه مباحث اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ... توسط دانش آموختگان

-        زمینه سازی برای حضور فارغ التحصیلان در طرح امین، حلقه صالحین و ...

-        برنامه ریزی برای همایش های استانی و مرکزی کار آفرینان برتر خواهران دانش آموخته

 

فعالیت‏های در دست اقدام

-        شناسایی مشاغل موجود و مرتبط با حوزه تحصیلات و توانمندی دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران

-        شناسایی و  برقراری ارتباط با نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی جهت ایجاد ظرفیت های لازم برای بکار گیری دانش آموختگان

-        برقراری ارتباط با نهادها و مراکز مختلف جهت تسهیل و تسریع دریافت مجوز موسسات، کانون ها و سمن ها برای دانش آموختگان

-        طراحی و برنامه ریزی طرح های فرهنگی اجتماعی به منظور آسیب زدایی و فعال نمودن قرارگاه های فرهنگی

-        پیش بینی مشوقات لازم برای حضور دانش آموختگان در فعالیت های دانش آموختگان

-        پیگیری در حمایت مادی و معنوی مانند بیمه، هدایا، بن و غیره

-        برگزاری همایش های کارآفرینان برتر در استانها و نشست ستادی دانش آموختگان کار آفرین

اداره كل امور تبليغي

اداره کل دانش‌آموختگان

اداره کل تهذیبی - پرورشی

اداره کل فرهنگی - تربیتی