اداره حمایت از بکارگیری دانش‌ آموختگان

شناسه نوشته : 22435

1396/06/06

تعداد بازدید : 2446

اداره حمایت از بکارگیری، ذیل اداره کل امور دانش آموختگان تعریف شده است و رسالت اصلی این اداره، شناسایی مراکز درون و برون حوزوی و برقراری ارتباط با آنان به منظور نیازشناسی شغلی و فعالیتهای متناسب با ظرایف و شأن بانوان و ارتقای مهارتی آنان با کمک اداره ارتقاء برای پاسخگویی هدفمند به نیاز و تقاضای مراکز و اثر بخشی و کارآمدسازی فعالیتها و اعتبار آفرینی خواهران حوزوی در جامعه اسلامی است.

ضرورت

با گذشت دو دهه از تأسیس حوزه‏های علمیه خواهران و توسعه کمی آن در قالب پانصد مدرسه علمیه تحت مدیریت متمرکز و تربیت هزاران طلبه فرزانه در حوزه مباحث دینی که می‏توانند منشأ آثار کاربردی در عرصه ملی و فرا ملی باشند؛ به نظر می رسد جهت استفاده بهینه از ظرفیت‏های موجود و سرمایه عظیم انسانی که با زحمات طیف وسیعی از دست اندرکاران علمی، پژوهشی، فرهنگی و ... در حوزه های مختلف ایجاد شده است، وجود سازوکاری منسجم با برنامه ریزی دقیق برای بهره گیری از این ذخایر ارزشمند و انبوه دانش آموختگان حوزه خواهران ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. اداره کل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران بدین منظور و جهت ارج نهادن به این سرمایه بی بدیل با برنامه ریزی مناسب تشکیل گردیده است تا ضمن شناسایی و سازماندهی ظرفیت های موجود و سپس با ارتقاء علمی و مهارتی و به روز رسانی آموزه های خواهران دانش آموخته، زمینه بکارگیری آنان را در عرصه درون و برون حوزوی با رعایت شئون طلبگی فراهم آورده و آنان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهد.

جهت تحقق بخشی به اهداف مذکور، اداره حمایت از بکارگیری، ذیل اداره کل امور دانش آموختگان تعریف شده است. رسالت اصلی این اداره، شناسایی مراکز درون و برون حوزوی و برقراری ارتباط با آنان به منظور نیازشناسی شغلی و فعالیتهای متناسب با ظرایف و شأن بانوان و ارتقای مهارتی آنان با کمک اداره ارتقاء برای پاسخگویی هدفمند به نیاز و تقاضای مراکز و اثر بخشی و کارآمدسازی فعالیتها و اعتبار آفرینی خواهران حوزوی در جامعه اسلامی است. اهداف، سیاست‏ها و برنامه‏های اداره حمایت از بکار گیری به شرح ذیل می باشد:

 

اهداف

-        زمینه سازی برای بهره گیری حداکثری حضور فعال خواهران طلبه در عرصه های مختلفِ درون و برون حوزوی

-        مقبولیت آفرینی، اعتبار بخشی به دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران در مجامع علمی، پژوهشی، تبلیغی

-        اهتمام به حفظ ارزش ها و سنت های حوزه های علمیه خواهران در تعامل با مراکز دیگر

-        ارتقاء و رشد و شکوفایی استعداد طلاب درحوزه های مختلف متناسب با نیاز شناسی شغلی

-        حمایت مادی و معنوی از دانش آموختگان خواهر

-        ایجاد انگیزه و مشوقات لازم به دانش آموختگان برای پذیرش مسئولیتهای علمی، پژوهشی فرهنگی –تبلیغی

-        تعامل با مراکز و نهادها و موسسات برون حوزوی به منظور نیازشناسی شغلی و پشتیبانی مادی و معنوی

 

سیاست‏ها

-        رعایت شأن علمی و اجتماعی  دانش آموختگان

-        هویت بخشی مقبولیت و اعتبار اجتماعی دانش آموختگان

-        اولویت دادن به حمایت های معنوی

-        استفاده بهینه از استعدادها، توان، تجربه و تخصص دانش آموختگان

-        تقویت توان اخلاقی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی  مدیریتی طلاب خواهر

-        ایجاد انگیزه در دانش آموختگان نسبت به رسالت علمی، فرهنگی، پژوهشی با مشوق های مادی و معنوی

-        اهتمام به پشتیبانی مالی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان

-        تناسب سازی حمایت ها با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان

-        اهتمام به حمایت های تعهد آفرین و حرکت زا به جای حمایت های توقع آفرین و رخوت زا

-        توجه به بهره گیری متناسب و مطلوب از توانمندی های دانش آموختگان

-        تأکید بر اثر بخشی و حمایت از ارتقای قابلیت های خواهران دانش آموخته

-        تأکید بر تشکیل سمن ها و ایجاد تشکل های مردم نهاد فرهنگی - اجتماعی

 

برنامه‏ها

-         پیشنهاد برنامه حمایت مادی و معنوی از دانش آموختگان و پی گیری جهت اجرای آنها

-        شناسایی عرصه های مطلوب و ریز مشاغل اختصاصی و متناسب با بانوان برای فعالیت های دانش آموختگان

-        تعامل و ارتباط منسجم و هماهنگ با نهادهای مرتبط برای جذب و بکارگیری دانش آموختگان

-        شناسایی نهادها و مراکز کشوری به منظور زمینه سازی برای انعقاد تفاهم نامه و توافق نامه با همکاری معاونت ارتباطات و امور بین الملل حوزه ها

-        تجلیل و پشتیبانی از ایده های برتر در زمینه حمایت و بکارگیری دانش آموختگان

-        حمایت حقوقی، مادی و معنوی از دانش آموختگان

-        تشکیل همایش ها و نشست های مشترک با نهادها و مراکز همیار مانند: ستاد اقامه نماز، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش

-        حمایت از مراکز و مؤسسات قرآن و عترت دانش آموختگان

-        اعزام دانش آموختگان به سفرهای زیارتی، عتبات، عمره مفرده و .... با اعطای تسهیلات

-        شناسایی و تشویق دانش آموختگان کارآفرین و نوآور در استانها

-        ساماندهی و استفاده بهینه از توان مندی های دانش آموختگان با حمایت از آنان در ایجاد و توسعه مؤسسات علمی، فرهنگی، انجمن های علمی و تشکل های مردم نهاد اجتماعی و فرهنگی با ظرفیت شناسی لازم در استانها

-        برنامه ریزی جهت احیاء و تقویت نقش حوزه های علمیه در تحولات اجتماعی و ارتقاء فرهنگ عمومی

-        پیشنهاد برنامه های بلند مدت و میان مدت فرهنگی، تربیتی و تبلیغی دانش آموختگان

-        ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین چهره های فعال دانش آموختگان و موسسات و تشکلهای فعال استانی و مرکزی

-        جذب و معرفی دانش آموختگان جهت استفاده از تسهیلات مختلف دستگاه ها و نهادها

-         هدایت مؤسسات و کانون ها و گروه های فرهنگی و اجتماعی به سوی دانش افزایی و بهینه سازی عملکردها

-        شناسایی، ظرفیت سنجی و زمینه سازی جهت فعال نمودن دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران در قالب مؤسسات رسمی و بکارگیری آنان در نهادهای علمی فرهنگی و اجتماعی

-        برنامه ریزی جهت توسعة ارتباطات مردمی، تقویت همیاری اجتماعی و تعمیق پیوند میان دانش آموختگان حوزوی و بانوان جامعه

-        برگزاری جلسات دو سالانه «گردهمایی دانش آموختگان» در قم

-        برگزاری نشست های تخصصی دانش آموختگان استانی

-        حمایت از تأسیس مهد کودک ها و مدارس اسلامی جهت انتقال معارف دینی به نسل نو نهال و کودک

-        حمایت از تأسیس مراکز مشاوره در حوزه مباحث اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ... توسط دانش آموختگان

-        زمینه سازی برای حضور فارغ التحصیلان در طرح امین، حلقه صالحین و ...

-        برنامه ریزی برای همایش های استانی و مرکزی کار آفرینان برتر خواهران دانش آموخته

 

فعالیت‏های در دست اقدام

-        شناسایی مشاغل موجود و مرتبط با حوزه تحصیلات و توانمندی دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران

-        شناسایی و  برقراری ارتباط با نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی جهت ایجاد ظرفیت های لازم برای بکار گیری دانش آموختگان

-        برقراری ارتباط با نهادها و مراکز مختلف جهت تسهیل و تسریع دریافت مجوز موسسات، کانون ها و سمن ها برای دانش آموختگان

-        طراحی و برنامه ریزی طرح های فرهنگی اجتماعی به منظور آسیب زدایی و فعال نمودن قرارگاه های فرهنگی

-        پیش بینی مشوقات لازم برای حضور دانش آموختگان در فعالیت های دانش آموختگان

-        پیگیری در حمایت مادی و معنوی مانند بیمه، هدایا، بن و غیره

-        برگزاری همایش های کارآفرینان برتر در استانها و نشست ستادی دانش آموختگان کار آفرین

سامانه نجم

پربازدیدترین اخبار

معرفی سامانه نجم
چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹

معرفی سامانه نجم

مجموعه رنگ آمیزی من یک سلیمانی ام
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

مجموعه رنگ آمیزی من یک سلیمانی ام

اجرای طرح تربیتی فلاح
سه شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۱

اجرای طرح تربیتی فلاح

آغاز اجرای طرح تربیتی  فلاح
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

آغاز اجرای طرح تربیتی فلاح