ارتباط با معاونت فرهنگی تبلیغی

شناسه نوشته : 7638

1394/09/03

تعداد بازدید : 8659

رایانامه (Email):

farhangi@whc.ir

شماره های تماس:

آقای محمد سهلانی (مسؤول دفتر) ............... 32144301(025)

آقای مهدی قربان‌پور (همکار دفتر) ................. 32144305(025)

مدیریت تبلیغ .....................................................02532144354

مدیریت تربیتی...................................................02532144342

 مدیریت پرورشی................................................02532144346

 مدیریت دانش آموختگان......................................02532144363

 

 

دورنگار:

32946220 (025)

نشانی معاونت:

قم - بلوار امین (صلی الله علیه وآله وسلم) - نبش کوچه 51 - مرکزمدیریت حوزه های علمیه خواهران

طبقه سوم -معاونت فرهنگی-تبلیغی

 

سامانه نجم

پربازدیدترین اخبار

معرفی سامانه نجم
چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹

معرفی سامانه نجم