مدیریت تربیتی،تربیت بدنی

شناسه نوشته : 8464

1392/07/18

تعداد بازدید : 4388

تربيت بدني
هدف:
1. ايجاد و تقويت روحيه نشاط و شادابي در طلاب
2.بالا بردن توان جسمي طلاب و كمك به موفقيت بيشتر آنان در امر تهذيب و تحصيل
  
مخاطبين:طلاب مدارس علميه خواهران سراسر كشور
برنامه:
             الف) ارسال آئين‌نامه و دستورالعمل به مدارس 
             ب)مساعدت مالي به مدارس
   ضوابط:
رعايت ضوابط مندرج در آئين‌نامه از جمله:
    الف) ضرورت برگزاري نرمش صبحگاه به مدت10الي15 دقيقه در هر روز
   ب) ضرورت اختصاص يك ساعت به ورزش در هفته براي هر پايه تحصيلي
   ج) اجتناب از برگزاري يا شركت در مسابقات خارج از مدرسه
   د) حفظ شئونات طلبگي در انتخاب مربي ، پوشش و رفتار در هنگام فعالیت های       ورزشی
 هـ) پرهيز از ورزش‌هاي مغاير با احكام قطعي شرع مقدس و ورزش‌هاي مورد اختلاف فقهاء
 

    سامانه نجم

    پربازدیدترین اخبار

    معرفی سامانه نجم
    چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹

    معرفی سامانه نجم