برگزاری دوره های آموزشی با رویکرد علمی – مهارتی – تربیتی

شناسه خبر : 118625

1400/11/27

تعداد بازدید : 320

برگزاری دوره های آموزشی با رویکرد علمی – مهارتی – تربیتی
خانم مشایخی از برگزاری دوره های آموزشی با رویکرد علمی – مهارتی – تربیتی برای مسئولین خوابگاه های مدارس حوزه های علمیه خواهران خبر داد

 

معاونت  فرهنگی تبلیغی در نظر دارد، به منظور ارتقاء سطح علمی مسئولین خوابگاه های مدارس ، دومین برنامه از دوره های آموزشی با رویکرد علمی مهارتی تربیتی  را به صورت کارگاهی در تاریخ سه شنبه 1400/11/19 ساعت10صبح الی 12با با حضور استاد فرهیخته سرکار خانم صادقی با موضوع عوامل پیشرفت معنویت از دیدگاه آیات و روایات و موانع آن   به صورت آنلاین برگزار می نماید.

لینک شرکت در کارگاه : 

https://eitaa.com/Masuleenkhabgah

آدرس ورود به کلاس:  live.whc.ir/farhangi