اطلاعیه زمان آغاز مرحله دوم سیر مطالعاتی( تابستان و پاییز 96)

شناسه خبر : 49467

1396/08/15

تعداد بازدید : 7537

اطلاعیه زمان آغاز مرحله دوم سیر مطالعاتی( تابستان و پاییز 96)
 

شرکت کننده محترم مسابقات سومین دوره سیر مطالعاتی(تابستان و پاییز 96)

سلام علیکم ؛

لطفا قبل از ورود به آزمون مرحله دوم به نکات ذیل توجه نمایید :

1. جهت شرکت در مسابقه درج صحیح کد ملی الزامی است.

2. هر داوطلب فقط یک مرتبه مجاز به شرکت در آزمون می باشد.

3. زمان آزمون  برای هر داوطلب در هر کتاب بیست دقیقه می باشد.

4.با توجه به دو مرحله ای بودن مسابقه، امتیاز قطعی پس از پایان مرحله دوم(که از تاریخ96/08/20 آغاز و تا 96/09/16 ادامه دارد)محاسبه خواهد شد و هر داوطلب جهت درج امتیازنهایی از هرکتاب ،باید در مرحله دوم نیز فقط درآزمون کتبی که درمرحله اول گذرانده است، شرکت نماید.

5. شرکت کنندگان محترم ،در صورت نیاز و طرح مسائل خود پیرامون مسابقه می توانند،با معاون فرهنگی مدرسه خود ارتباط برقرار نمایند.

 

 

 
 
.