بروز رسانی و ثبت اطلاعات حافظان قرآن کریم

بروز رسانی و ثبت اطلاعات حافظان قرآن کریم

شناسه خبر : 58417

1397/01/26

تعداد بازدید : 11767

بروز رسانی و ثبت اطلاعات حافظان قرآن کریم
اداره کل دانش آموختگان به منظور بروز رسانی اطلاعات و توانمند سازی مربیان و حافظان قرآن کریم و برگزاری دوره­های آموزشی قرآنی، نسبت به ثبت و بروز رسانی اطلاعات طلاب و دانش آموختگان حافظ قرآن اقدام نموده است.

بروز رسانی و ثبت اطلاعات حافظان قرآن کریم

اداره کل دانش آموختگان به منظور بروز رسانی اطلاعات و توانمند سازی مربیان و حافظان قرآن کریم و برگزاری دوره­های آموزشی قرآنی، نسبت به ثبت و بروز رسانی اطلاعات طلاب و دانش آموختگان حافظ قرآن اقدام نموده است.

شایان ذکر است که اطلاع رسانی­های مربوط به حافظان قرآن (پیامک و ...) بعد از این فقط برای کسانی خواهد بود که اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده باشد؛ لذا شایسته است همه طلاب و دانش آموختگان حافظ قرآن اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

زمان ثبت اطلاعات حافظان قرآن  تا 15 خرداد 1397

جهت ثبت اطلاعات کلیک نمایید.