جدول جلسات آموزشی دوره آموزشی مهارتی مسئولان خوابگاه

شناسه خبر : 61654

1397/04/03

تعداد بازدید : 1806

جدول جلسات آموزشی  دوره آموزشی مهارتی مسئولان خوابگاه

تاریخ

عنوان

موضوع

استاد

دریافت جزوه

دریافت فایل

12/3/97

مدیریتی

مهارت مدیریت

(بخصوص در خوابگاه)

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر اخوی

دانلود

جلسه اول دریافتی از سامانه

19/3/97

مدیریتی

مهارت مخاطب شناسی

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر اخوی

دانلود

جلسه دوم ضبط شده توسط استودیو

23/3/97

مدیریتی

مدیریت فرهنگی

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر اخوی

دانلود

جلسه سوم ضبط شده توسط استودیو

23/3/97

روانشناختی

مهارت ارتباط موثر و سازنده با دیگران

(جلسه اول)

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر همتی

دانلود

فایل موجود

 

 

 

 دوره آموزشی مهارتی مسئولان خوابگاه - دور دوم

ردیف

تاریخ اجرا

عنوان

موضوع

استاد

دریافت جزوه

دریافت فایل

1

29/3/97

روانشناختی

مهارت ارتباط موثر و سازنده با دیگران

(جلسه دوم)

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر همتی

دانلود

فایل موجود

2

28/3/97

روانشناختی

مهارت کنترل خشم و استرس(جلسه اول)

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر همتی

دانلود

فایل موجود

3

30/3/97

روانشناختی

مهارت کنترل خشم و استرس(جلسه دوم)

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر همتی

دانلود

فایل موجود

4

2/4/97

حرفه­ای

آشنایی با بهداشت محیط

مهندس سرکار

خانم خوش سیرت

دانلود

فایل موجود

5

4/4/97

روانشناختی

آشنایی با بیماری های روانی

(ازجمله افسردگی و اضطراب)

جلسه اول

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رفیعی هنر

دانلود

فایل موجود

6

6/4/97

روانشناختی

آشنایی با بیماری های روانی

(ازجمله افسردگی و اضطراب)

جلسه دوم

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رفیعی هنر

دانلود

فایل موجود

7

9/4/97

حرفه­ای

آشنایی با تغذیه سالم،ورزش و تفریحات لازم(جلسه اول)

آقای دکتر حق ویسی

دانلود

فایل موجود

8

9/4/97

حرفه­ای

آشنایی با تغذیه سالم،ورزش و تفریحات لازم(جلسه دوم)

آقای دکتر حق ویسی

دانلود

فایل موجود