اداره کل امور دانش آموختگان

برگزاری اولین دوره آموزش مقدماتی مربیان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد

شناسه خبر : 62608

1397/05/02

تعداد بازدید : 454

برگزاری اولین دوره آموزش مقدماتی مربیان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد
با هماهنگی اداره کل امور دانش آموختگان با ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، اولین دوره آموزش مقدماتی مربیان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می گردد.

با هماهنگی اداره کل امور دانش آموختگان با ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، اولین دوره آموزش مقدماتی مربیان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می گردد.

این دوره تخصصی که توسط اساتید مجرب و متخصص در زمینه ترک اعتیاد برگزار می گردد، روزهای یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 مرداد ماه برگزار خواهد گردید.

بر اساس اطلاع رسانی قبلی 40 نفر از دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران استان تهران در این دوره شرکت خواهند داشت که نهایتا مدرک معتبر مربی پیشگیری و مبارزه با اعتیاد توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران به شرکت کنندگان اعطاء خواهد گردید.

این دوره با همکاری معاونت محترم فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تهران برگزار می گردد. امید است در آینده نزدیک در سایر استان ها هم شاهد برگزاری دوره هایی جهت مقابله با آسیب های روز افزون اجتماعی در حوزه اعتیاد باشیم.