سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی برگزار میشود

شناسه خبر : 70402

1397/10/04

تعداد بازدید : 1011

سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی برگزار میشود

سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی برگزار میشود

 

به همت اداره کل امور تهذیبی و پرورشی حوزه های علمیه خواهران سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی با عنوان آموزش اخلاق اداری و سازمانی به صورت هفتگی برگزار میشود. در همین راستا و با هدف بهره برداری مطلوب از مباحث ارائه شده فایل صوتی این نشست هر هفته در سایت معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران جهت دسترسی عمومی بارگذاری میگردد.