سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی برگزار میشود

شناسه خبر : 70402

1397/10/04

تعداد بازدید : 5985

سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی برگزار میشود

سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی برگزار میشود

 

به همت اداره کل امور تهذیبی و پرورشی حوزه های علمیه خواهران سلسله نشست علمی و آموزشی اخلاق کاربردی با عنوان آموزش اخلاق اداری و سازمانی به صورت هفتگی برگزار میشود. در همین راستا و با هدف بهره برداری مطلوب از مباحث ارائه شده فایل صوتی این نشست هر هفته در سایت معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران جهت دسترسی عمومی بارگذاری میگردد.

برای دریافت فایل جلسه اول نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/10/01 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه دوم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/10/15 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه سوم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/10/22 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه چهارم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/10/29 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه پنجم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/11/06 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه ششم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/11/27 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه هفتم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/12/04 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه هشتم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/12/11 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه نهم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/12/18 کلیک کنید

 

برای دریافت فایل جلسه دهم نشست علمی و آموزشی اخلاق اداری، برگزار شده در روز شنبه مورخ 1397/12/18 کلیک کنید

پربازدیدترین اخبار

معرفی سامانه نجم
چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹

معرفی سامانه نجم