همکاری حوزه های علمیه خواهران و مؤسسه طلوع نسل نور در خصوص مهدهای کودک

شناسه خبر : 91419

1399/02/24

تعداد بازدید : 4547

همکاری حوزه های علمیه خواهران و مؤسسه طلوع نسل نور در خصوص مهدهای کودک

اداره کل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین «موسسه طلوع نسل نور» و «معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران» طرح «نسل نور» را با همکاری «مؤسسه طلوع نسل نور» به منظور شناسایی و سازماندهی دانش آموختگان مستعد و علاقمند حوزه‌های علمیه خواهران در حوزه کودک اجرای می نماید تا بعد از برگزاری دوره¬های آموزشی مربوط به مؤسس، مدیر و مربی مهد کودک، زمینه بکارگیری آنها در ظرفیت¬های شناسایی شده فراهم شود.

مخاطبان طرح
اساتید و دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور.

زمینه های سازماندهی دانش آموختگان حوزه¬های علمیه خواهران:
1.    سازماندهی به عنوان موسس، مدیر و مربی مهد کودک با اولویت مراکز داخل حوزه‌های علمیه و سپس مراکز مربوط به مؤسسه طلوع نسل نور؛
2.    استفاده از ظرفیت¬های علمی، پژوهشی، نویسندگی، هنری، مشاوره ای و ... طلاب دانش آموخته خواهر جهت اجرای پروژه¬های مرکز مطالعات و پژوهش¬های تخصصی کودک مؤسسه طلوع نسل نور بر اساس نیازهای اعلام شده از طرف مرکز مطالعات مؤسسه.

شرایط و روش ثبت نام
1.    داشتن مدرک سطح 2؛
* کسانی که تا خرداد ۱۳۹۹ مدرک سطح ۲ را دریافت می کنند، می¬توانند ثبت¬نام کنند.
2.    اولویت داشتن حوزه¬های علمیه خواهران و مراکز مؤسسه طلوع نسل نور در بکارگیری افراد آموزش دیده؛ هماهنگی با مدارس علمیه و ظرفیت های مؤسسه طلوع نسل نور جهت تأسیس مهد کودک توسط طلاب انجام خواهد گرفت و مؤسسه طلوع نسل نور بعد از پایان دوره های آموزشی ظرفیت های خالی را برای هناهنگی دانش آموختگان معرفی خواهد کرد.
3.    دانش آموختگانی که با امکانات شخصی قصد تأسیس مهد کودک داشته باشند، در صورت تعهد به فعالیت تحت نظارت و حمایت مؤسسه طلوع نسل نور، می¬توانند در دوره¬های آموزشی مشترک با مؤسسه طلوع نسل نور شرکت کنند.
4.    متقاضیان با مراجعه به این لینک  برای دوره-های آموزشی ثبت نام نمایند و در صورت داشتن مکان جهت تأسیس مهد کودک، مکان مورد نظر خود را هنگام ثبت نام در بخش مربوطه معرفی کنند.
توجه: هنگام ثبت نام، در بخش «سازمان معرفی کننده» حتما «حوزه علمیه خواهران» را انتخاب کنید.
5.    دانش آموختگانی که عضو بسیج نیستند، پیشنهاد می¬شود جهت عضویت در بسیج اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام
متقاضیان تا تاریخ 15/3/1399 جهت ثبت نام برای همکاری و شرکت در دوره¬های آموزشی و برای معرفی مکان جهت تأسیس مهد کودک مهلت دارند.

راه¬های ارتباطی
در صورت نیاز به توضیح بیشتر در مورد «طرح نسل نور» با کانون دانش آموختگان مدرسه علمیه خودتان تماس بگیرید.


لینک ثبت نام
https://arzyabi.naslenoor.ir/view.php?id=15411