تشکیل مجمع دبیران کانون های دانش آموختگان استان اصفهان

شناسه خبر : 93298

1399/04/09

تعداد بازدید : 504

تشکیل مجمع دبیران کانون های دانش آموختگان استان اصفهان
با حضور مدیرکل دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران، مجمع دبیران دانش آموختگان استان اصفهان تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور دبیران کانون های دانش آموختگان استان اصفهان تشکیل شد، مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران با اشاره به اهمیت و جایگاه سمن ها در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی کشور، انسجام و هماهنگی میان این کانون ها را ضروری دانست.


مرتضی برگستان ساختار پشتیبان سمن های دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران را به عنوان گامی در پشتیبانی و حمایت از این کانون ها ذکر کرد و افزود: برای پرهیز از موازی کاری و انسجام در برنامه ها مجامع استانی کانون های دانش آختگان تشکیل می شود و اصفهان به عنوان نقطه آغاز این طرح انتخاب شد.
در پایان این جلسه 9 نفر از دبیران کانون های دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان به عنوان اعضای مجمع استانی و سمیه پورشایسته به عنوان دبیر مجمع اصفهان انتخاب شدند.