مجمع دبیران کانون های دانش آموختگان استان همدان تشکیل شد

شناسه خبر : 93301

1399/04/09

تعداد بازدید : 464

مجمع دبیران کانون های دانش آموختگان استان همدان تشکیل شد
با حضور مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران و دبیران کانون های دانش آموختگان استان همدان، مجمع دبیران کانون های استان همدان تشکیل شد.

در ابتدای جلسه مدیرکل دانش آموختگان حوزه های علمیه از وضعیت مراحل ثبت کانون ها در سطح استان همدان مطلع شد و راهکارهایی برای برون رفت از برخی موانع و مشکلات ارائه کرد.


مرتضی برگستان گفت: برخی از مشکلات ناشی از موازی کاری و نبود برنامه هماهنگ میان کانون هاست که با تشکیل مجمع استانی کانون ها به عنوان رکنی در ساختار پشتیبان کانون های دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران مرتفع خواهد شد.
در پایان این جلسه سیده مریم طباطبایی به عنوان دبیر مجمع دبیران کانون های دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران استان همدان انتخاب شد.